Podążanie za Bożym Głosem - Rafał Zabłocki

 • 35,00 zł 34,99 zł
 • szt.
 • Dodaj recenzję:
  • Producent: Dobry Skarbiec.pl
  • Waga: 0.6 kg
  • Dostępność: Jest
   Czas realizacji: 1-2 dni robocze

  Wierzę że lektura tej książki zachęci Cię do odkrywania, jak usłyszeć Boży Głos i odebrać Słowo, które Bóg wkłada do Twojego serca, a potem zrobić krok posłuszeństwa i przekazać Je wszystkim tym, których On Ci wskaże.

  Podążanie za Bożym Głosem to lektura dla każdego, kto chce nauczyć się słyszenia głosu Boga i podążania za Nim. To przywilej móc czytać o życiu ludzi, którzy na co dzień chodzą z Bogiem i swobodnie się z Nim komunikują. Nie w Afryce, czy Ameryce, ale w Polsce, w dwudziestym pierwszym wieku.
  Książka Rafała zawiera mnóstwo cennych wskazówek jak wzrastać w słuchaniu Boga oraz sferze proroczej. Jednak najcenniejszym darem w niej umieszczonym jest osobisty przykład autora. W każdej z opowiedzianych historii widzimy jego pokorę, cierpliwość i chęć współpracy z Bogiem. Ta książka to przewodnik po otwartym sercu, które nauczyło się słuchać, nie dla osobistych korzyści, ale dla czystej radości przebywania z Bogiem. Jeśli czytelnik pragnie bliższej relacji z Jezusem, opartej na swobodnej
  komunikacji, to ta książka rozbudzi w nim pasję i pragnienie bycia posłusznym Bogu.

  Agata Strzyżewska, Ewangelistka, autorka Szkoły Pasji i Wizji

  Pismo Święte kładzie wyjątkowy nacisk na służbę proroków i prorokowania, i to od ksiąg Mojżeszowych aż do Objawienia Jana. Czytamy między innymi: Oby cały lud zamienił się w proroków Pana…
  (IV Mojż 11,29) oraz Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. (1 Kor 14,1). W Bożym sercu jest jak najbliższa komunikacja z Jego ludem, a jednym ze sposobów, w jaki Pan Bóg pragnie wyrażać swoje serce wobec nas, jest głos proroczy. Dlatego tak ważne jest, abyśmy nie zaniedbywali słuchania Bożego głosu i osobistego rozwoju w tym obszarze. I do tego właśnie zachęca ta książka!

  Znam Rafała Zabłockiego od wielu lat. W jego sercu bardzo silnie jest bojaźń Boża i miłość do ludzi. I te wartości zostały wyrażone w niniejszej książce. Napisana w prosty, dostępny dla każdego sposób.
  Zawiera mnóstwo przykładów z autentycznych zdarzeń. Dlatego jej lektura będzie pobudzać do rozwoju, do służenia z miłością ludziom, do których Pan chciałby przemówić przez proroczy głos. Niech jej przeczytanie przyczyni się do tego, że więcej osób usłyszy słowa Bożej miłości pochodzące z Jego serca!

  Andrzej Nędzusiak, Prezbiter Naczelny KBwCh

  O autorze:

  Rafał Zabłocki - pastor Zboru KBwCh Dom Boży w Warszawie, mąż Małgosi i tata czwórki dzieci oraz świeżo upieczony dziadek. Ma pasję do rozbudzania w ludziach wrażliwości na Boży Głos i wiary w to, że Bóg może użyć właśnie ich. Od dwóch lat regularnie jeździ z różnymi zespołami na Ukrainę, zawożąc tam pomoc
  humanitarną, zachętę i Słowo od Boga. Entuzjasta uczniostwa.

  Autor: Rafał Zabłocki
  Ilość stron: 250
  Format: 140 x 200 mm
  Oprawa: miękka
  ISBN 9788361131229

  Spis treści
  Wstęp................................................................................... 9

  Część I
  Moja osobista historia..........................................................11
  Czy Bóg może do mnie przemówić, tato?................................11
  O tym, jak zostałem pastorem i nie zrezygnowałem................ 27

  Część II
  W jaki sposób Bóg do nas dzisiaj przemawia?..................... 49
  Bóg przemawia przez swoje spisane Słowo – Biblię................ 50
  Bóg przemawia przez swoich ludzi........................................ 53
  Bóg przemawia przez sny i wizje........................................... 58
  Bóg przemawia przez swoich aniołów................................... 66
  Bóg przemawia fizycznie słyszalnym głosem........................... 70
  Bóg przemawia przez przekonanie / intuicję w sposób
  niewerbalny......................................................................... 72
  Bóg przemawia przez znaki na niebie i na ziemi................... 74
  Bóg przemawia przez losy..................................................... 79
  Bóg przemawia, jak chce i przez kogo chce............................. 82

  Część III
  Różne praktyczne aspekty dotyczące prorokowania............ 89
  Czy prorokowanie jest dla mnie?........................................... 91
  Rozsądzanie proroctw........................................................ 102
  Czy prorokowanie jest ważne?............................................. 108
  Kroki wiary........................................................................110
  Miłość, pokora i pełnienie woli Ojca....................................112
  Czy można uczyć się prorokowania?.....................................119
  Wpadka prorocza i co dalej?............................................... 124
  Jak rozpoznać fałszywego proroka?...................................... 133
  Stosunek do proroka i tego konsekwencje...............................141

  Część IV
  Prorocza ewangelizacja..................................................... 143

  Część V
  Praktyczne ćwiczenia
  w słuchaniu Głosu Bożego.................................................161
  Proroctwa.......................................................................... 162
  Sny................................................................................... 164

  Część VI
  Wywiady z proroczymi osobami........................................169
  Ryszard Krzywy..................................................................171
  Jerzy Rycharski....................................................................191
  Bogdan Olechnowicz.......................................................... 201
  Edward Ćwierz..................................................................211
  Anna Chojnacka.................................................................219

  Część VII
  Jak zostać owcą Dobrego Pasterza Jezusa?......................... 227

  Część VIII
  Interpretacja ćwiczeń........................................................ 233
  Proroctwa.......................................................................... 233
  Sny................................................................................... 237
  Epilog 243

  Fragment Wstępu

  Rozpocząłem pisanie tej książki z powodu pragnienia, jakie Bóg
  włożył w moje serce. Pragnienia, aby Jego Kościół był świadomy
  Bożego Głosu, słyszał Go i podążał za Nim. Wierzę, że Bóg chce
  rozprawić się z niewiarą, która jest obecna w naszych sercach. Z niewiarą
  w to, że każdy z nas może usłyszeć Jego Głos osobiście. Widzę
  tęsknotę w sercach wielu ludzi – tęsknotę za tym, aby Bóg przemówił
  do nas osobiście: do naszego życia, do tych codziennych, praktycznych
  spraw, z którymi na co dzień się zmagamy. Widzę pragnienie
  usłyszenia Jego Słowa, które wyraziłoby Jego akceptację, aprobatę,
  zachętę, instrukcję czy pocieszenie. Tęsknota ta widoczna jest
  na wszelkiego typu spotkaniach, prowadzonych przez osoby prorocze
  – widać ją w liczbie uczestników i ich zaangażowaniu. Widzę ją
  w długich kolejkach, gdy ludzie oczekują czasami po kilka godzin
  na otrzymanie Słowa od Boga, które przekaże im jakiś uznany
  prorok.
  Celem tej książki jest pomoc w Twoim osobistym doświadczaniu
  Bożego Głosu, obudzeniu wiary na podstawie
  Słowa Bożego i złożonego przeze mnie świadectwa, że każdy wierzący
  otrzymał zdolność od Boga, aby słyszeć Głos Jezusa. Bóg chce
  komunikować się z Tobą osobiście: z serca do serca. Chce dzielić się
  z Tobą swoimi marzeniami, pragnieniami, chce objawiać Ci swoją
  wolę, przychodzić z pocieszeniem, zachętą i korektą.
  Co jednak zrobisz, kiedy usłyszysz Jego Głos? Czy pozostaniesz
  tylko biernym słuchaczem, czy podążysz za Jego Głosem, tak
  jak biblijni bohaterowie wiary: Noe, Abraham, Mojżesz, Jozue,
  Samuel, Dawid, Józef, Maria, Zachariasz, Jan Chrzciciel, dwunastu
  apostołów, apostoł Paweł i wielu, wielu innych?
  Zanim pójdziesz dalej w lekturze tej książki, chciałbym Cię
  ostrzec. W Ewangelii Łukasza 12,47-48 czytamy:
  Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie
  uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś,
  który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma
  małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się
  będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą.
  Świadomość słyszenia Bożego Głosu wiąże się z odpowiedzialnością,
  aby czynić to, co Bóg do nas mówi. Kiedy On coś mi poleca,
  to z powodu bojaźni przed Nim, muszę podążyć za Jego Głosem,
  chociaż czasami wygodniej byłoby nie słyszeć i nie być zobowiązanym.
  Z drugiej strony, kiedy doświadczam Jego osobistego prowadzenia,
  poznaję Go w sposób nadprzyrodzony i idę za Jego Głosem
  w miejsce przygody i poznania tego, że On jest Bogiem rzeczy
  niemożliwych.
  Napisanie tej właśnie książki jest moją odpowiedzią na Boży Głos
  i Jego wezwanie. Jest krokiem wiary, że On do mnie mówi i że jest
  to Jego pomysł dla mojego życia. Modlę się, abyś czytając tę książkę,
  doświadczył swojego osobistego spotkania z Żywym Bogiem, który
  jest Dobrym Pasterzem i chce Cię prowadzić na spokojne wody
  i zielone niwy – jak mówi Psalm 23.