Mesjasz objawiony w Świętych Księgach - Hendrik Schipper

 • 39,00 zł 29,25 zł
 • szt.
 • Dodaj recenzję:
  • Dostępność: Jest
   Czas realizacji: 1 - 2 dni robocze

  Książka ta mówi o Słowie żywego Boga. Poprzez to Słowo, pod przewodnictwem Ducha Świętego, możesz dowiedzieć się, Kim jest Bóg i Kim jest Jego Syn.Prorok Ozeasz mówi w Księdze Ozeasza 4,6: „Naród mój ginie z powodu braku nauki." A Mesjasz mówi w Ewangelii według św. Jana 5,39: „Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo.” Mesjasz mówi to w odniesieniu do wersetów Tanach.Jakże ważne jest zatem, by wiedzieć, które fragmenty Pisma Świętego Mesjasz miał na myśli.W książce tej napotkasz ponad 300 fragmentów z Tanach, które bezpośrednio lub pośrednio odnoszą się do obiecanego Mesjasza.Fragmenty te są rozważane i wyjaśniane w świetle fragmentów z Nowego Testamentu, z którymi są powiązane.Książka ta jest unikalnym studium i przewodnikiem biblijnym.Wyróżnia ją fakt, że niewiele jest obecnie - o ile w ogóle istnieją – książek ilustrujących w ten sposób jednolitość Pisma Świętego.Książkę tę można używać do studiowania Biblii oraz jako źródło odniesienia.

  Autor: Hendrik Schipper
  Miękka okładka
  Liczba stron: 294
  Format: A5