Poznaj żywego Boga - Paul D. Washer

 • 75,00 zł 59,99 zł
 • szt.
 • Dodaj recenzję:
  • Producent: Słowo Prawdy
  • Waga: 0.7 kg
  • Dostępność: Mało
   Czas realizacji: 1 - 2 dni robocze

  Głównym celem tego studium jest doprowadzenie czytających do spotkania z Bogiem poprzez Jego Słowo. Opierając się na przekonaniu, że Pismo Święte jest natchnionym i nieomylnym Słowem Bożym, studium to zostało zaprojektowane w taki sposób, aby niemożliwym było ukończenie go przez czytających bez otwartej przed sobą Biblii.

  Fragment przedmowy:

  Jedynie prawdy Pisma Świętego, rozumiane umysłem i komunikowane poprzez doktryny, mogą stanowić pewną opokę, na której powinniśmy posadowić nasze przekonania i zachowania oraz określić wagę naszych emocji i doświadczeń. Studiowanie doktryny jest zarówno dyscypliną intelektualną, jak i duchową. To pasjonujące poszukiwanie Boga, które powinno nas zawsze prowadzić do większej osobistej przemiany, posłuszeństwa i szczerego uwielbienia.

  „Poznaj Żywego Boga” jest przede wszystkim studium biblijnym i nie zawiera kolorowych ilustracji, osobliwych historii czy komentarzy teologicznych. Pragnieniem autora było dostarczenie przewodnika, który w prosty sposób wskazuje drogę do Pisma Świętego i pozwala Bożemu Słowu mówić za siebie. Głównym celem tego studium jest doprowadzenie czytających do spotkania z Bogiem poprzez Jego Słowo. Opierając się na przekonaniu, że Pismo Święte jest natchnionym i nieomylnym Słowem Bożym, studium to zostało zaprojektowane w taki sposób, aby niemożliwym było ukończenie go przez czytających bez otwartej przed sobą Biblii".

  Paul Washer służył przez dziesięć lat jako misjonarz w Peru. Założył wówczas misję HeartCry Missionary Society, której zadaniem jest pomoc osobom zakładającym kościoły w Peru. Paul Washer służy obecnie jako jeden z pracowników HeartCry Missionary Society. Wraz z żoną Charo mają czwórkę dzieci: Iana, Evana, Rowana oraz Bronwyna.

  Format: A4

  Ilość stron: 311

  ISBN: 978-83-86586-56-1

  Spis treści

  • Wprowadzenie 8
  • Opcjonalny plan studiowania 11
  • Rozdział 1: Poznanie Boga 14
  • Rozdział 2: Wzrastanie w poznawaniu Boga 21
  • Rozdział 3: Bóg jako Jeden i Trzy 27
  • Rozdział 4: Bóstwo Syna i Ducha 34
  • Rozdział 5: Bóg jest duchem 40
  • Rozdział 6: Bóg jest osobą 46
  • Rozdział 7: Bóg jest relacyjny 53
  • Rozdział 8: Bóg jest wielki 60
  • Rozdział 9: Bóg jest doskonały 64
  • Rozdział 10: Bóg jest wieczny 73
  • Rozdział 11: Bóg jest samoistny i samowystarczalny 79
  • Rozdział 12: Bóg jest niezmienny 82
  • Rozdział 13: Bóg jest wszechmocny 87
  • Rozdział 14: Bóg jest wszechobecny 93
  • Rozdział 15: Bóg jest wszechwiedzący 96
  • Rozdział 16: Bóg jest święty 103
  • Rozdział 17: Nasza odpowiedź na świętość Boga 111
  • Rozdział 18: Bóg jest sprawiedliwy 119
  • Rozdział 19: Nasza odpowiedź na sprawiedliwość Boga 125
  • Rozdział 20: Bóg jest prawdziwy 131
  • Rozdział 21: Bóg jest prawdomówny 140
  • Rozdział 22: Nasza odpowiedź na prawdomówność Boga 145
  • Rozdział 23: Bóg jest wierny 151
  • Rozdział 24: Nasza odpowiedź na Bożą wierność 155
  • Rozdział 25: Manifestacje Bożej wierności 160
  • Rozdział 26: Bóg jest miłością 168
  • Rozdział 27: Manifestacje Bożej miłości 174
  • Rozdział 28: Miłosierdzie Boże 181
  • Rozdział 29: Łaska Boża 186
  • Rozdział 30: Cierpliwość Boga 192
  • Rozdział 31: Bóg jest Stwórcą 196
  • Rozdział 32: Bóg jest Właścicielem i Podtrzymującym stworzenie 203
  • Rozdział 33: Cel stworzenia 210
  • Rozdział 34: Nasza odpowiedź na Boga jako Stwórcę 214
  • Rozdział 35: Bóg jest Panem i Suwerenem ponad wszystkim 218
  • Rozdział 36: Tytuły suwerennego Boga 222
  • Rozdział 37: Rozmiary Bożej suwerenności 227
  • Rozdział 38: Nasza odpowiedź na Boga jako Suwerena 232
  • Rozdział 39: Bóg jest Prawodawcą 240
  • Rozdział 40: Bóg jest Sędzią 247
  • Rozdział 41: Pewność sądu 253
  • Rozdział 42: Bóg jest Zbawicielem 259
  • Rozdział 43: Dzieło Ojca w zbawieniu 267
  • Rozdział 44: Dzieło Syna w zbawieniu (część pierwsza) 274
  • Rozdział 45: Dzieło Syna w zbawieniu (część druga) 282
  • Rozdział 46: Dzieło Syna w zbawieniu (część trzecia) 290
  • Rozdział 47: Dzieło Ducha w zbawieniu 295
  • Dodatek: Imiona Boga 302