Kościół świadomy siebie

 • 37,00 zł 25,90 zł
 • Niedostępny
 • szt.
 • Dodaj recenzję:
  • Producent: CHIB
  • Waga: 0.65 kg
  • Dostępność: Wyczerpane
   Czas realizacji: 1 - 2 dni robocze

  Zdaniem autora "nie ma większej siły niż idea, której czas nadszedł. Jest ona silniejsza niż wszystkie armie świata razem wzięte - inwazji armii można się oprzeć, ale nie idei, której czas nadszedł. Autentyczny, biblijny, w pełni funkcjonalny kościół jest ideą, której czas nadszedł. Taki kościół jest opisany w Nowym Testamencie, taki kościół zmienia świat".

  Spis treści:
  Od wydawcy 5
  Przedmowa do wydania polskiego 7
  Przedmowa 11
  Wstęp 15
  ŚWIADOMOŚĆ AUTENTYCZNOŚCI 21
  1. Świadomość potrzeby 23
  2. Świadomość własnego światopoglądu 29
  3. Świadomość misji Jezusa 39
  4. Świadomość Bożych oczekiwań wobec kościoła 51
  5. Świadomość wroga 69
  6. Świadomość paradygmatów kościoła 83
  7. Świadomość natury członków kościoła 103
  ŚWIADOMOŚĆ FUNKCJONALNOŚCI 127
  8. Świadomość celu 135
  9. Świadomość misji 155
  10. Świadomość strategii 177
  11. Świadomość kultury kościoła 205
  12. Świadomość znaczenia członkostwa 225
  13. Świadomość struktury kościoła 243
  14. Świadomość posiadanych środków 267
  15. Świadomość odpowiedzialności 283
  ŚWIADOMOŚĆ BIBLIJNEJ WSPÓLNOTY 307
  16. Świadomość duchowej dynamiki 311
  17. Świadomość charakteru instytucji 325
  18. Świadomość zrozumienia ludzi 341
  19. Świadomość przywództwa 371
  20. Świadomość sposobu zmian 395
  Indeks rzeczowy 413
  Indeks osobowy 419
  Indeks cytatów z Pisma Świętego 421
  Literatura uzupełniająca 423
  Wykaz skrótów 431

  OD WYDAWCY
  Kościół jest Bożym wyborem. Sam Bóg zadecydował o istnieniu kościoła na ziemi. Wybrał go i powołał do szczególnej misji. Wyposażył i wysłał do służby. Zadaniem kościoła jest wierność Bożemu powołaniu. Tak, jak już w pierwszych rozdziałach Starego Testamentu Bóg wybiera Abrahama, aby go błogosławić i aby w rezultacie tego błogosławieństwa stał się ojcem wielkiego narodu, w którego potomstwie „błogosławione będą wszystkie narody ziemi” (1 M 12,1-3), tak też i przez Jezusa Bóg powołał do istnienia „nowy naród”, przez który Bóg pragnie dać nowe błogosławieństwo (zbawienie) wszystkim narodom (Ef 3,10). Kościół świadomy siebie to książka opisująca kościół takim, jakim
  jest, jakim widzimy go dzisiaj w Ameryce i w Polsce, i gdziekolwiek indziej - obarczony wszystkimi swoimi problemami - oraz nawołująca do tego, aby nawrócił się i stał się wierny Bożemu powołaniu. Aby stał się takim, jakim powinien być - czyli takim, jakim Bóg go zaplanował. Autor wierzy w kościół. Pomimo, że w rezultacie wieloletniej służby zna go i wie, że zadanie jego naprawy nie jest łatwe. Jednakże wierzy, że także dzisiaj kościół jest potrzebny i użyteczny, i nic nie zastąpi jego roli. Nie ma alternatywy dla kościoła, dlatego musi odrodzić się i spełniać swoją misję wobec świata. Zaś tajemnica jego siły tkwi w jego autentyczności, czyli wierności Bożemu powołaniu. Zdaniem autora „nie ma większej siły niż idea, której czas nadszedł. Jest ona silniejsza niż wszystkie armie świata razem wzięte - inwazji armii można się oprzeć, ale nie idei, której czas nadszedł. Autentyczny, biblijny, w pełni funkcjonalny kościół jest ideą, której czas nadszedł. Taki kościół jest opisany w Nowym Testamencie, taki kościół zmieni świat”. Książka jest podsumowaniem wiedzy i doświadczeń całego życia i służby autora. „Zadaniem tej książki - jak pisze - jest pomoc kościołom w powrocie do autentycznego biblijnego modelu wiary i postępowania - czyli stania się autentycznymi kościołami”. Joe S. Ellis studiował teologię, filozofię i zarządzanie, specjalizując się w dziedzinie dynamiki rozwoju organizacji. Przez wiele lat był pastorem, następnie jako wykładowca akademicki nauczał praktycznych wymiarów służby kościelnej. Jest autorem dziewięciu książek i licznych publikacji z zakresu rozwoju kościoła. Prowadził wiele konferencji w różnych krajach. W Polsce przebywał w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku na zaproszenie Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego. Kościół świadomy siebie jest trzecią książką Joe S. Ellisa przetłumaczoną na język polski. Wcześniej ukazały się: Kościół świadomy celu (1997) oraz Kościół świadomy możliwości (2006), obie wydane
  przez Chrześcijański Instytut Biblijny. Zainteresowanym problematyką kościoła polecamy także inne książki z tej dziedziny, wydane przez Chrześcijański Instytut Biblijny: Przywództwo świadome celu Knofela Statona (1998), Służba świadoma celu (2002) oraz Zwiastowanie świadome celu (2004) - obie autorstwa Roberta i Michaela Shannonów, a także Naturalny rozwój kościoła Christiana Schwarza (2000).

  Chrześcijański Instytut Biblijny

  PRZEDMOWA DO WYDANIA POLSKIEGO
  Polskie kościoły darzę głębokim, osobistym uczuciem sympatii. Chwile, które spędziłem wśród nich kilka lat temu należą do moich najlepszych wspomnień. Często przywołuję je jako przykład dla kościołów amerykańskich, aby pobudzić tutejsze wspólnoty do głębszego oddania. Jeśli mój wiek i zdrowie pozwolą mi na to, z pewnością powrócę do Polski, aby na własne oczy oglądać to, o czym teraz jedynie słyszę – rozwój polskich kościołów. Fakt, że niektóre z moich książek zostały przetłumaczone i wydane w języku polskim jest dla mnie źródłem zachęty i satysfakcji; jestem szczególnie zadowolony, że stało się tak w wypadku tej książki, gdyż jest ona moim przesłaniem do kościołów, które skierowałbym do nich osobiście, gdybym miał taką możliwość. Na całym świecie rozwija się dynamiczny ruch, którego celem jest przywrócenie kościołowi jego żywotności. Współcześni przywódcy chrześcijańscy starają się przedstawić paradygmat „kościoła” zgodny z nauczaniem biblijnym, który umożliwia wykształcenie strategicznych wzorców „służby kościoła”. Niektórzy z tych przywódców zakładają
  nowe wspólnoty oparte na zasadach tego paradygmatu. Także niektóre istniejące kościoły poddają ocenie swoje założenia, nawyki i praktykę, i zmieniają je na zgodne z tym ideałem. Rezultatem tego jest wzrastająca liczba kościołów, które stają się zapierającymi dech w piersiach odpowiednikami apostolskiego modelu kościoła w jego najlepszym wydaniu.
  Skutkiem odrodzenia silnego, autentycznego i biblijnego paradygmatu jest ewangelizacja, żywiołowy wzrost istniejących wspólnot oraz zakładanie nowych. Większość kościołów i przywódców chrześcijańskich, którzy przodują w wypełnianiu Wielkiego Nakazu Misyjnego, wyznaje filozofię całkowicie odmienną od tej, z którą możemy spotkać się w typowych kościołach, dalekich od norm autentycznego chrześcijaństwa. Marzą oni o powtórzeniu rezultatów, które charakteryzowały kościół Nowego Testamentu. Mimo, iż są kościołami, wywodzącymi się z różnych tradycji, na nowo koncentrują się na
  Piśmie Świętym i starają się stawać w pełni funkcjonalnymi, autentycznymi i biblijnymi wspólnotami, coraz bardziej upodobniając się do siebie, manifestując jedność, o którą modlił się Jezus – aby Jego naśladowcy byli jedno. W ten sposób zrodził się nowy, ekscytujący ruch, tak potrzebny w naszych czasach, gdy świat ma tak wiele potrzeb
  i gotów jest otworzyć się na prawdziwe chrześcijaństwo. To istotnie idea, której czas nadszedł; i na jej drodze mogą stanąć jedynie warunki panujące wewnątrz kościołów, które powstrzymują je od stania się w pełni funkcjonalnymi, autentycznymi i biblijnymi wspólnotami. Zadaniem tej książki jest pomoc kościołom w powrocie do autentycznego
  biblijnego modelu wierzeń i postępowania – czyli staniu się autentycznymi kościołami. Takie kościoły zmienią świat. Książka ta definiuje cel i charakter kościoła, taki, jakim zamierzył go Bóg. Opisuje także powstanie alternatywnego paradygmatu kościoła. Identyfikuje kluczowe elementy kościoła w obu paradygmatach i ukazuje, jak dany czynnik funkcjonuje w każdym paradygmacie, tworząc ramy, w oparciu o które można diagnozować stan kościoła. Ostrzega przed procesami, które w przewidywalny sposób zagrażają nadrzędnej pozycji misji kościoła. Definiuje rolę przywództwa w takiej sytuacji
  i zawiera wskazówki dla przywódców zdecydowanych przeprowadzić zmiany, które umożliwią transformację ich wspólnot. Mam nadzieję, że ta książka będzie miała dla Ciebie proroczą wymowę. Prorocy zawsze podważali status quo, motywowali, nauczali i wzywali do zmiany. Jan Chrzciciel był kwintesencją funkcji proroczej. Wzywał poszczególnych ludzi i instytucje religijne do pokuty i przygotowania się na nadejście Mesjasza. Mam nadzieję, że ta książka spełni podobną rolę wobec członków kościoła, którzy szczerze pragną być prawdziwymi uczniami Jezusa oraz wobec kościołów, które
  pragną być autentycznymi przedstawicielami Królestwa Bożego, zgodnie z zamiarem Jezusa. Jestem wdzięczny Chrześcijańskiemu Instytutowi Biblijnemu za umożliwienie mi podzielenia się z Wami, drodzy polscy przyjaciele, moimi przemyśleniami.

  Joe S. Ellis

  PRZEDMOWA
  Książka ta opiera się na doświadczeniach ponad 60 lat pracy z kościołami i analizie ich funkcjonowania. Przez cały ten czas coraz wyraźniej dostrzegałem dysonans pomiędzy tym, jaki kościół powinien być, a tym, jakimi często rzeczywiście są współczesne wspólnoty. Jestem dzieckiem Wielkiego Kryzysu. Próbując zrozumieć świat i życie, z wielkim zapałem uczyłem się historii, literatury i nauk ścisłych, lecz w wieku 17 lat byłem „niezapisaną kartą”, jeżeli chodzi o znajomość Pisma Świętego i kościoła. Nie miałem pojęcia ani o jednym, ani o drugim, gdy w drugiej klasie liceum usłyszałem ewangelię w kościele, w jakim przejawiały się te cechy, do których pielęgnowania nawołuje Pismo Święte, aby kościół był miejscem, gdzie, jeśli „wejdzie jakiś niewierzący (...) skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upadłszy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna: Prawdziwie Bóg jest pośród was” (1 Kor 14,24-25). Nim upłynęły trzy tygodnie, stałem się uczniem Jezusa, głęboko oddanym studiowaniu Pisma Świętego. W ciągu roku przyswoiłem sobie, zgodnie z nauczaniem tej wspólnoty, cały system założeń o tym, na czym polega funkcjonowanie „Kościoła”. Potem udałem się do Johnson Bible College, aby przygotować się do służby dla Pana. W szkole biblijnej, gdzie w pewnej izolacji od świata i lokalnych kościołów studiowałem Pismo Święte, moje ideały i założenia dotyczące „Kościoła” rozwijały się i dojrzewały. Po studiach nadszedł czas zmierzyć się z „lokalnymi kościołami”, takimi, jakimi one rzeczywiście były i jak funkcjonowały w „świecie”. Przekonałem się, że mimo iż pod pewnymi względami odpowiadały one moim oczekiwaniom, na wiele sposobów różniły się od modelu „Kościoła”, o jakim marzyłem. Kolejne dwie dekady służyłem we wspólnotach, które plasowały się gdzieś pomiędzy ideałami Pisma Świętego i obcymi mu cechami i zachowaniami, które tak często spotykane są w kościołach amerykańskich. Po 25 latach służby w lokalnych kościołach, dowiedziałem się o oferowanym przez Indiana University programie studiów, uwzględniającym edukację dorosłych i rozwój organizacji - innymi słowy: ludzi i instytucji. Jedną z głównych dziedzin, jaką zajmowano się na tym wydziale, było funkcjonowanie lokalnych kościołów. Tam uświadomiłem sobie, że moje ideały dotyczące kościoła mogą pochodzić z Pisma Świętego, lecz znaczna część tego, co dzieje się w lokalnych kościołach, nie jest odzwierciedleniem zasad biblijnych, lecz raczej dynamiki funkcjonowania jednostek i organizacji. Za kulisami codziennego życia zboru ścierają się dwa (lub więcej) odmienne paradygmaty „kościoła”. Po ukończeniu studiów magisterskich i doktoranckich na Indiana University, przyjąłem posadę wykładowcy i administratora w Pacific Christian College, gdzie zetknąłem się z wiodącymi postaciami „ruchu wzrostu kościoła”, który w owym czasie, z wielkim oddaniem nawoływał do powrotu do modelu biblijnego. W Pacific Christian College stworzyłem program studiów magisterskich skupiony na realizowani
  misji, która jest celem istnienia kościoła. W 1978 roku przyjąłem posadę dziekana w Cincinnati Bible Seminary, gdzie promowałem świadomość misji i celów kościoła i przedstawiałem studentom najlepsze koncepcje i materiały, jakie były wówczas dostępne. Po rezygnacji z funkcji dziekana pozostałem na uczelni jako profesor wzrostu kościoła. Wśród książek, które dotychczas opublikowałem, mogę wymienić: The Church on Purpose (Standard Publishing, 1982), wznawianej ponad dziesięciokrotnie, obecnie jej nakład jest wyczerpany, z wyjątkiem wydań w języku polskim (Kościół świadomy celu, Chrześcijański Instytut Biblijny, 1996) i węgierskim; The Church on Target (Standard Publishing, 1986), także w języku polskim (Kościół świadomy możliwości, Chrześcijański Instytut Biblijny, 2006); Let Yourself Grow (Standard Publishing, 1973); Ready, Set, Grow (Standard Publishing, 1972); Come Alive and Grow (Standard Publishing, 1972); The Personal Evangelist (Standard Publishing, 1964). W 2003 roku, gdy manuskrypt tej książki był niemal ukończony, musiałem bezzwłocznie poddać się operacji chirurgicznej serca. Przez większość czasu od postawienia diagnozy, aż do kilku dni po operacji byłem nieprzytomny. Pod koniec tego okresu, gdy moja świadomość wzniosła się na poziom mglistych halucynacji, zobaczyłem siebie skutego łańcuchami w więziennym lochu. Strach, jaki wzbudził we mnie ten obraz jest nie do opisania. Później, gdy byłem bardziej przytomny, pomyślałem sobie: „Właśnie doświadczyłem, jak może wyglądać piekło”. U uczuciem ulgi wspominałem fakt, że dzięki łasce Bożej i zbawieniu dokonanemu przez Jezusa, nie spędzę wieczności w tym miejscu. A potem zapłakałem na myśl, że choćby jeden człowiek miałby na zawsze znaleźć się w tak okropnym stanie. Poduszka była mokra od łez, które płynęły mi z oczu, gdy uświadamiałem sobie, że wielu ludzi, a nie jeden czy dwóch, rzeczywiście będzie doświadczać tego przez całą wieczność. Smutek, jaki odczuwałem, był nie do zniesienia. Poczułem gniew - wielki gniew na większość kościołów i chrześcijan, dla których priorytetem nie jest zbawienie mas zgubionych ludzi, a raczej trwanie w samozadowoleniu i pielęgnowanie instytucji religijnych, które zaspokajają ich potrzeby. Później dowiedziałem się, że gdy przyśnił mi się ten koszmar, byłem bliski śmierci i na sali reanimacyjnej trwała walka o przywrócenie mnie do życia. Nie słyszałem żadnych głosów, ale słowa, które przebiegały mi przez umysł, nie mogły brzmieć wyraźniej: „Musisz wrócić. Nie skończyłem z tobą jeszcze. Nadal masz pracę do wykonania”. W tym momencie rozpoczął się mój powrót do zdrowia - tak szybki i pełny, że lekarze nie mogli wyjść ze zdziwienia. To może wyjaśnić pasję, a nawet oburzenie, jakie może przebijać przez strony tej książki. Jednak pod żadnym pozorem nie zdecydowałbym się złagodzić jej tonu. Jeśli jej treść kogoś przestraszy lub urazi - takie jest jej zadanie! Jeśli stanie się wyzwaniem i motywacją do działania - to było moim celem! Wierzę, że świat pogrąża się w coraz głębszym kryzysie, a kościół, który funkcjonuje zgodnie z zasadami biblijnymi, posiada środki, aby na ten kryzys odpowiedzieć. Wierzę również, że wśród kościołów widoczne jest zachęcające poruszenie, w miarę jak pragną one stawać się takimi wspólnotami, jakimi powinny być. Wiele kościołów dokonuje niespotykanego wcześniej postępu w realizacji tego ideału. Modlę się, aby książka ta pomogła pielęgnować ten proces. Wierzę, że książka ta jest wyjątkowa pośród innych współczesnych publikacji, ponieważ porusza kwestię fałszywego paradygmatu, który tak często występuje w kościołach amerykańskich. Podjąłem próbę opisania tego paradygmatu, przedstawienia jego źródeł oraz porównania, w jaki sposób fałszywy i prawdziwy paradygmat manifestują się w cechach i zachowaniach lokalnych kościołów. Wierzę, że wielu chrześcijanom pomoże to zrozumieć frustrację, jaką często odczuwali, mimo iż nie potrafili określić jej źródeł ani poradzić sobie z nią. Osoby, które czytały manuskrypt książki, wspominały o swoistym doświadczeniu „epifanii”, gdy zaczynały rozumieć sprzeczności, które wcześniej wydawały się im niewytłumaczalne. Z drugiej strony starałem się przedstawić to, co najlepsze we współczesnej myśli na temat misji kościoła i cechach, jakie kościoły muszą rozwijać, aby misję tę jak najlepiej wypełniać. Modlę się także o to, aby dzięki takim osobom jak Ty, drogi Czytelniku, Dzieło Jezusa rozwijało się i obfitowało w dniach, które są przed nami.

  Joe S. Ellis
  Cincinnati, Ohio, USA
  16 października 2003

  WSTĘP
  Dynamiczny ruch stawiający sobie za cel przebudzenie kościoła rozwija się na całym świecie. Współcześni przywódcy chrześcijańscy starają się określić paradygmat „kościoła”, który będzie zgodny z Pismem Świętym i pozwoli wyznaczyć strategiczne metody „funkcjonowania kościoła”. Niektórzy z nich zakładają nowe wspólnoty w oparciu o zasady wynikające z tego paradygmatu. Istniejące wspólnoty poddają ocenie swoje założenia, praktyki oraz nawyki i zmieniają je na zgodne z odkrywanym ideałem. W rezultacie coraz więcej kościołów staje się zapierającym dech w piersiach rozwinięciem apostolskiego modelu kościoła z jego najlepszego okresu. Wiele książek opisuje losy tych kościołów i zasady, którymi się kierują - rzeczywiste biblijne pryncypia, które zostały przypomniane i zastosowane przez wiodących myślicieli chrześcijańskich. Jednak znakomita większość wspólnot amerykańskich nie chce lub nie potrafi przyłączyć się do tego ruchu, o czym świadczy fakt, że tak wiele kościołów tkwi, w najlepszym przypadku, w stagnacji lub, co najgorsze, upada i jest bliskich śmierci. Bardzo rzadko udaje im się zanieść ewangelię do niewierzących. Zazwyczaj są rozdarte od wewnątrz z powodu sprzecznych poglądów swych członków. Chrześcijanie w takich kościołach, którzy poważnie myślą o swojej wierze, zastanawiają się, co się dzieje i nie wiedzą, jak postępować. Mój wniosek jest następujący: te niezwykłe sprzeczności w lokalnych kościołach są wynikiem tego, iż za kurtyną toczy się w nich walka pomiędzy dwoma odmiennymi paradygmatami „kościoła”. Pierwszy paradygmat odzwierciedla autentyczny, biblijny model kościoła. Jego owocem jest zdrowie, żywotność, realizacja misji kościoła i wzrost.

  Drugi paradygmat wydaje się być najbardziej rozpowszechnionym wśród kościołów amerykańskich, mimo że nie opiera się na nauczaniu Pisma Świętego, lecz przeniknął do kościołów w wyniku wpływu czynników historycznych, społecznych, instytucjonalnych i osobowych. Wobec każdej zasady zgodnej z biblijnym modelem kościoła, ów drugi model wysuwa własną - przeciwną i szkodliwą. Paradygmat biblijny to paradygmat misji. Bóg ustanowił kościół i powierzył mu misję ratowania zgubionych ludzi, w wyniku czego stał się on Ciałem, poprzez które Chrystus kontynuuje misję, jaką rozpoczął
  we własnym ciele i za którą oddał życie. Przeciwny paradygmat czerpie swe wzorce przede wszystkim z pewnego fenomenu socjologicznego, znanego jako towarzystwa wzajemnych korzyści. Ludzie przyłączają się do takich organizacji, aby te zaspokajały ich potrzeby. W takim modelu kościół skupia swą uwagę do wewnątrz i stara się wyjść naprzeciw życzeniom i oczekiwaniom swoich członków. Praca na poziomie paradygmatów jest niezwykle trudna, gdyż gdy
  jakiś paradygmat - właściwy lub błędny - zakorzeni się w ludzkiej świadomości, utrzymuje się tam z wielką siłą, głuchy na wszelkie odmienne poglądy. Rezultatem odrodzenia silnego i prawdziwie biblijnego paradygmatu kościoła jest ewangelizacja, zauważalny wzrost istniejących lokalnych kościołów oraz zakładanie nowych wspólnot. Zdecydowana większość kościołów - i ich przywódców - które przodują w wypełnianiu Wielkiego Nakazu Misyjnego wyznaje filozofię całkowicie odmienną od tej, jaką można znaleźć w typowym kościele na przedmieściach. One pragną, aby ich działalność przynosiła takie same owoce, jakie wydawał kościół Nowego Testamentu. W miarę, jak kościoły z różnych tradycji skupiają swą uwagę na Piśmie Świętym i starają stać się w pełni funkcjonalnymi, autentycznymi, biblijnymi wspólnotami, coraz bardziej upodabniają się do siebie, manifestując jedność, o którą modlił się Jezus - aby Jego naśladowcy byli jedno. W ten sposób we współczesnym świecie rodzi się nowy, ekscytujący i jakże potrzebny ruch, gotowy nieść świadectwo prawdziwemu chrześcijaństwu. To istotnie idea, której czas nadszedł i powstrzymać ją mogą jedynie czynniki wewnątrz kościoła, które uniemożliwiają mu stanie się w pełni funkcjonalną, autentyczną i biblijną wspólnotą. Celem tej książki jest opisanie pewnych szkodliwych procesów, których istnienie wielu chrześcijan (szczególnie przywódcy) dostrzegało od pewnego czasu, lecz nie potrafili ich precyzyjnie określić ani sobie z nimi poradzić. Osoby, które czytały manuskrypt książki wspominały o swoistej „epifanii”, jakiej doświadczyły, gdy nagle zrozumiały warunki w kościołach, które ich dziwiły, frustrowały i ograniczały. Tym, co wyróżnia tę książkę spośród innych publikacji, jest fakt, iż dotyczy ona nie tylko biblijnych zasad życia i pracy kościoła, ale opisuje także szeroko rozpowszechniony przeciwny paradygmat i procesy z nim związane, które w widoczny sposób ograniczają skuteczność lokalnych wspólnot. W treści książki przedstawiony jest sam paradygmat, jego źródła oraz różny wpływ, jaki oba paradygmaty wywierają na funkcjonowanie kościoła. Przywódcy chrześcijańscy znajdą w niej również pomoc w zdiagnozowaniu stanu wspólnot, którym przewodzą i wspomaganiu zmian, które przekształcą kościoły na zgodne ze standardami autentycznego paradygmatu biblijnego. Książka ta skupia się na pomocy kościołom w powrocie do prawdziwego biblijnego modelu w kwestiach wiary i postępowania - czyli stania się rzeczywistym kościołem. Takie kościoły zmienią świat. Czytelnicy książki znajdą w niej definicję celu i charakteru kościoła, zgodnych z Bożym zamiarem, oraz rys historyczny alternatywnego modelu kościoła. Książka określa kluczowe elementy życia i pracy kościoła oraz porównuje, jak funkcjonują one w ramach każdego paradygmatu, zapewniając pewne ramy, które ułatwią diagnozę stanu kościoła. Pozwala odpowiednio wcześnie dostrzec oznaki niekorzystnych procesów, które mogą zagrozić priorytetowi misji kościoła. Definiuje także rolę przywódców w radzeniu sobie z taką sytuacją i udziela im wskazówek pomocnych w promowaniu zmian, które umożliwią przemianę ich wspólnot.

  Mam nadzieję, że książka ta stanie się dla Ciebie, drogi Czytelniku, słowem prorockim. Prorocy podważają status quo, motywują, nauczają i nawołują do zmiany. Jan Chrzciciel był kwintesencją funkcji proroka. Nawoływał zwykłych ludzi i przywódców religijnych do pokuty w przygotowaniu na nadejście Mesjasza. Ufam, że ta książka przyniesie podobny rezultat w życiu członków kościołów, którzy głęboko pragną być prawdziwymi uczniami Jezusa i w kościołach, które  chcą być prawdziwymi reprezentantami Królestwa Bożego, zgodnie z tym, co zamierzył dla nich Jezus. Oto, jak zbudowana jest ta książka: Cześć I przedstawia powody istnienia kościoła. Analizuje Boży plan i oczekiwania wobec kościoła, który stworzył. Opisuje zadziwiającą historię kościoła w pierwszych dniach jego istnienia i sposób, w jaki wtedy realizował Boże zamiary. W Części I przestawiony jest również fenomen współczesnych kościołów, pozostających pod wpływem odmiennego paradygmatu, ujawniona zostaje rola szatana w powstaniu tych ograniczeń i fakt, że znaczny procent ludzi w tych kościołach to osoby, które nie są prawdziwe narodzonymi na nowo chrześcijanami, a jedynie stały się członkami instytucji religijnej. Część II przedstawia cechy w pełni funkcjonalnej, autentycznej i biblijnej wspólnoty. Bóg zamierzył, aby kościół był wiodącą siłą w społeczeństwie. Ten niezmienny cel przekłada się w realną misję każdego lokalnego kościoła, która leży u podstaw wizji, jaką powinien realizować. To umożliwia wspólnocie życie według systemu podstawowych wartości zgodnych z Pismem Świętym. Świadomość celu pomaga też w wypracowaniu skutecznych strategii, kształtowaniu pozytywnej i produktywnej kultury korporacyjnej, budowaniu racjonalnych i efektywnych struktur oraz wyposażaniu ludzi, aby mogli wypełnić swoją rolę jako odpowiedzialni członkowie zespołu. Ponieważ kościół jest Bożym przedsięwzięciem, to Bóg obdarza go mocą, aby mógł wypełnić swoją misję. Lokalny kościół żyje i pracuje ze świadomością, że jest odpowiedzialny przed Bogiem za skuteczność swoich działań. Część III oferuje kościołom pomoc w stawaniu się prawdziwie biblijnymi wspólnotami. Opisuje elementy składowe takiej wspólnoty: wymiar duchowy, ludzi, którzy ją tworzą oraz czynniki instytucjonalne. Przedstawia kluczową rolę przekształcającego przywództwa w utrzymaniu uwagi kościoła na jego misji, pielęgnowaniu cech, które pomagają tę misję realizować oraz przeciwstawianiu się niekorzystnym procesom.

  Podtytuł: Jak stać się funkcjonalną, autentyczną i biblijną wspólnotą
  Autor: Joe S. Ellis
  Format: A5
  Liczba stron: 440
  Oprawa: miękka