Chrześcijanin i czas według listów św. Pawła

 • 7,35 zł 4,99 zł
 • szt.
 • Dodaj recenzję:
  • Producent: KUL
  • Waga: 0.3 kg
  • Dostępność: Mało

  SPIS TREŚCI

  WYKAZ SKRÓTÓW

  WSTĘP

  ROZDZIAŁ I. DWA SPOSOBY PRZEZYWANIA CZASU (1 TES 5,1-11)

  1. Paweł a wspólnota chrześcijańska w Tesalonice
  2. Perykopa 1 Tes 5,1-11 w kontekście przesłania całego listu
  3. Egzegeza perykopy 1 Tes 5,1-11
  A. Zapowiedź tematu i określenie charakteru wypowiedzi (w. l-2a)
  B. Kairos dnia Pańskiego (w. 2b-3)
  C. Kairos chrześcijanina (w. 4-8)
  a) Eschatologiczne uwarunkowania chrześcijańskiego życia (w. 4-5)
  b) Wezwania kairos chrześcijanina (w. 6-8)
  D. Kairos zbawczego dzieła Chrystusa (w. 9-10)
  E. Końcowe napomnienie (w. 11)
  4. Tożsamość chrześcijanina według 1 Tes 5,1-11


  ROZDZIAŁ II. CZAS CHRZEŚCIJANINA A SPRAWY TEGO ŚWIATA (1 KOR7,29-3l)

  1. Kontebt perykopy 1 Kor 7,29-31
  2. Kairos jest ograniczony (7,29a)
  3. "Jakby nie (hos me)" chrześcijanina (7,29b-31a)
  4. "Przemija postać tego świata" (7,3Ib)


  ROZDZIAŁ III. TERAZ CHRZEŚCIJANINA (2 KOR 5,14-6,2)

  1. Teraz chrześcijanina a zbawcze dzieło Chrystusa (5,14-17)
  2. Teraz chrześcijanina a Boże dzieło pojednania (5,18-21)
  3. Teraz chrześcijanina jako najpomyślniejszy Kairom (6,1-2)


  ROZDZIAŁ IV. CZAS CHRZEŚCIJANINA CZASEM POSIEWU I ŻNIWA (GA 5,25-6,10)

  1. Pouczenia Ga 6,7-10 w kontekście Pawiowej Ewangelii wolności
  2. Kairos czynienia dobrze wszystkim (6,7-10)


  ROZDZIAŁ V. CZAS CHRZEŚCIJANINA CZASEM PRZECIWNOŚCI I NADZIEI (RZ 8,18-30)

  1. Kontekst poprzedzający perykopy Rz 8,18-30
  2. Nieporównywalność przeciwności obecnego Kairom i przyszłej chwały (8,18)
  3. Pierwsze uzasadnienie nieporownywalnos'ci: Oczekiwanie całego stworzenia (8,19-22)
  4. Drugie uzasadnienie nieporównywalności: Oczekiwanie posiadających pierwsze dary Ducha (8,23-25)
  5. Trzecie uzasadnienie nieporównywalności: "Błagania" Ducha, który wstawia się za nami (8,26-27)
  6. Czwarte uzasadnienie nieporównywalności: Zbawcza wola Boża względem człowieka (8,28-30)


  ROZDZIAŁ VI. CHRZEŚCIJANIN A MARNOWANIE ZBAWCZEGO CZASU (1 TM 4,1-11; 2 TM 3,1-9; 4,3)

  ZAKOŃCZENIE

  BIBLIOGRAFIA

  Seria: Jak rozumieć Pismo święte. T. 11
  Autor: ks. Stanisław Bielecki
  Stron: 248
  Format: B6
  Rok wydania: 1999